नवजात शिशुमा खतराका चिन्हहरू :

– छिटो छिटो सास (प्रति मिनेट ६० पटक वा सोभन्दा बढी)

– कडा कोखा हानेमा

– सुस्त वा बेहोस् वा कम चलाइ भएमा

– आमाको दूध राम्ररी चुस्न नसकेमा

– शीताङ· अथवा हात र खुट्टा छाम्दा चिसो भएमा

–ज्वरो आएमा

– नाइटो पाकेको वा छालामा पीप भरिएका फोकाहरू भएमा
– तारन्तार उल्टी भएमा

माथी उल्लेखित कुनैपनि एक चिन्ह देखिएमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा लैजानु पर्छ।

नवजात शिशुमा खतराका चिन्हहरू : Dr.Om krishna Pathak Bharatpur Hospital

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *