back to top
Monday, June 24, 2024
HomeUncategorizedNMA २०७६ को निर्वाचनमा कोषाध्यक्ष (Treasurer) पदमा उम्मेदवारी डा. संजीत कुमार शाह

NMA २०७६ को निर्वाचनमा कोषाध्यक्ष (Treasurer) पदमा उम्मेदवारी डा. संजीत कुमार शाह

नमस्कार,
म डा. संजीत कुमार शाह ।
आसन्न NMA २०७६ को निर्वाचनमा कोषाध्यक्ष (Treasurer) पदमा उम्मेदवारी दिएको छु।
यहाँ हरु सबैको शुभेक्षा एवम् आशिर्वादको अपेक्षा गर्दछु।
धन्यवाद।NMA २०७६ को निर्वाचनमा कोषाध्यक्ष (Treasurer) पदमा उम्मेदवारी डा. संजीत कुमार शाह

RELATED ARTICLES

Most Recent posts

More stuffs to read

Medical Tech stuffs to read