मोबाइल एप हाम्रो स्वास्थ्य “Hamro Swasthya” आजै डाउनलोड गर्नुहोस् ।

FB IMG 1586672815893

नेपाल सरकारले तोकेका कोरोना उपचार केन्द्र, टोल फ्री. नम्बर, कोरोना संक्रमणको अवस्था, यसको परिक्षण, यसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने सावधानी आदि ‘कोभिड-१९’ लक्षित नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आधिकारिक मोबाइल एप हाम्रो स्वास्थ्य “Hamro Swasthya” आजै डाउनलोड गर्नुहोस् ।मोबाइल एप हाम्रो स्वास्थ्य "Hamro Swasthya" आजै डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Kindly click the link for downloading the app:
https://t.co/p6ycRiZHO8https://t.co/p6ycRiZHO8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *